Post Jobs

Võiardi küla

Võiardi küla asub Põlva maakonnas, Räpina vallas. Võiardi küla suuruseks on 7,92 km2 (Räpina valla pindalast 2,98 %). Võiardi külas elab valla registri andmetel 27 inimest (01.01.2013 seisuga). Aastaringselt on kasutuses 14 majapidamist (2006.a. seisuga). Ühe km2 kohta elab külas 3,79 inimest- mehi ja naisi on külas võrdselt.

Alamlehed

Uudised ja teated

  • Kodukandipäev Leevakul
    Sellel aastal tähistame Leevaku koolihariduse 150. aastapäeva. Täpselt nii palju aastaid on möödas Leevakul esimese õpilase koolipinki asumisest. Kuigi 2001.…
  • MTÜ Piiriveere Liider kuulutab välja konkursi tegevjuhi leidmiseks
    Tööülesannete kirjeldus: www.piiriveere.ee/170 (vt büroo töökorraldus) Kandideerijate puhul arvestatakse: - Juhtimise kogemus - Projektide juhtimise ja elluviimise kogemus - Hea…
  • Vaja tulla kokku sihte seadma!
    Head Leevaku, Jaanikeste, Kassilaane, Saareküla, Toolamaa ja Võuküla elanikud! 2010. aastal koostasid eelpoolt toodud külad ühiselt Leevaku kandi külade arengukava…