Vaja tulla kokku sihte seadma!

Head Leevaku, Jaanikeste, Kassilaane, Saareküla, Toolamaa ja Võuküla elanikud! 2010. aastal koostasid eelpoolt toodud külad ühiselt Leevaku kandi külade arengukava aastateks 2011-2020. Toona sai igas külas viidud läbi küsitlus, mille käigus selgitasime välja peamised lahendamist vajavad probleemid, arenguvajadused ning võimalused nende lahendamiseks ning püstitasime eesmärgid kuhu soov jõuda. Üllatavalt kiiresti on aeg möödunud ning aastani 2020 on jäänud vaid kolm aastat. Arengukava koostades ei osanud keegi mõelda, et aastal 2018 kuuluvad meie külad juba suurema valla koosseisu. Muutunud on ka meie elukeskkond ja tekkinud on nii uusi vajadusi kui ka võimalusi.
Leevaku küla leidis oma 4. jaanuari koosolekul, et vaja oleks arengukava uuendada ja koostada uus tegevuskava aastateks 2017-2020 ning alustada uue arengukava koostamist, sealhulgas tuleks otsustada kas jätkata kandina või soovib iga küla teha ise eraldi arengukava. Kuna haldusreform on toimumas valdade tasandil, siis mõistlik oleks selles valguses küsida, kas me soovime jätkata kandina või eraldi. Ilmselt on meil kõigil mõtteid nii selles osas kuidas jätkata, mida oma külas muuta või arendada ja millisena me sooviksime näha oma küla aastal 2020. Kõik need mõtted on mõistlik koondada kokku arengukavva, mida saab vaadata kui küla elanike omavahelist kokkulepet külaelu arengusuundade osas.
Leevaku kandi arengukavaga on võimalik tutvuda Räpina valla kodulehel https://kylad.rapina.ee/et/leevaku/leevaku-kulaliikumine/ ja Leevaku Raamatukogus.
Leevaku küla ootab kõiki arengukava arutelule 12. veebruaril, kell 11 Leevaku külakeskuses. Täiendav info telefonil 5022661.
Leevaku külaseltsingu esindaja Vello Kasearu