Post Jobs

Tsirksi küla

Tsirksi, aga ka Zirksi küla asub Põlva maakonnas, Räpina vallas. Tsirksi küla suuruseks on 3,35 km2 (Räpina valla pindalast 1,26 %). Tsirksi külas elab valla registri andmetel 17 inimest (01.01.2013 seisuga). Aastaringselt on kasutuses 6 majapidamist (2006.a. seisuga). Tsirksi küla on oma pindalalt ning ka rahvaarvult Räpina valla väikseim küla. Ühe km2 kohta elab külas 5,67 inimest- 63% küla elanikest on mehed ja 37% naised.

Alamlehed

Uudised ja teated

  • Kodukandipäev Leevakul
    Sellel aastal tähistame Leevaku koolihariduse 150. aastapäeva. Täpselt nii palju aastaid on möödas Leevakul esimese õpilase koolipinki asumisest. Kuigi 2001.…
  • MTÜ Piiriveere Liider kuulutab välja konkursi tegevjuhi leidmiseks
    Tööülesannete kirjeldus: www.piiriveere.ee/170 (vt büroo töökorraldus) Kandideerijate puhul arvestatakse: - Juhtimise kogemus - Projektide juhtimise ja elluviimise kogemus - Hea…
  • Vaja tulla kokku sihte seadma!
    Head Leevaku, Jaanikeste, Kassilaane, Saareküla, Toolamaa ja Võuküla elanikud! 2010. aastal koostasid eelpoolt toodud külad ühiselt Leevaku kandi külade arengukava…