Post Jobs

Rahumäe küla

Rahumäe (tuntud ka kui Priitholmi) küla asub Põlva maakonnas, Räpina vallas. Rahumäe küla suuruseks on 11,50 km2 (Räpina valla pindalast 4,32 %). Rahumäe külas elab valla registri andmetel 94 inimest (01.01.2017 seisuga). Aastaringselt on kasutuses 26 majapidamist. Ühe km2 kohta elab külas 9,39 inimest- 45% küla elanikest on mehed ja 55% naised.

Alamlehed

Uudised ja teated

  • Kodukandipäev Leevakul
    Sellel aastal tähistame Leevaku koolihariduse 150. aastapäeva. Täpselt nii palju aastaid on möödas Leevakul esimese õpilase koolipinki asumisest. Kuigi 2001.…
  • MTÜ Piiriveere Liider kuulutab välja konkursi tegevjuhi leidmiseks
    Tööülesannete kirjeldus: www.piiriveere.ee/170 (vt büroo töökorraldus) Kandideerijate puhul arvestatakse: - Juhtimise kogemus - Projektide juhtimise ja elluviimise kogemus - Hea…
  • Vaja tulla kokku sihte seadma!
    Head Leevaku, Jaanikeste, Kassilaane, Saareküla, Toolamaa ja Võuküla elanikud! 2010. aastal koostasid eelpoolt toodud külad ühiselt Leevaku kandi külade arengukava…