Post Jobs

Naha küla

Naha küla asub Põlva maakonnas, Räpina vallas. Naha küla suuruseks on 12,00 km2 (Räpina valla pindalast 4,51 %). Naha külas elab valla registri andmetel 112 inimest (01.01.2017 seisuga). Aastaringselt on kasutuses 42 majapidamist. Ühe km2 kohta elab külas 8,42 inimest- 47% küla elanikest on mehed ja 53% naised.

Uudised ja teated

  • Kodukandipäev Leevakul
    Sellel aastal tähistame Leevaku koolihariduse 150. aastapäeva. Täpselt nii palju aastaid on möödas Leevakul esimese õpilase koolipinki asumisest. Kuigi 2001.…
  • MTÜ Piiriveere Liider kuulutab välja konkursi tegevjuhi leidmiseks
    Tööülesannete kirjeldus: www.piiriveere.ee/170 (vt büroo töökorraldus) Kandideerijate puhul arvestatakse: - Juhtimise kogemus - Projektide juhtimise ja elluviimise kogemus - Hea…
  • Vaja tulla kokku sihte seadma!
    Head Leevaku, Jaanikeste, Kassilaane, Saareküla, Toolamaa ja Võuküla elanikud! 2010. aastal koostasid eelpoolt toodud külad ühiselt Leevaku kandi külade arengukava…