Post Jobs

Võuküla

Võuküla ehk Võukülä küla asub Põlva maakonnas, Räpina vallas. Võuküla küla suuruseks on 9,54 km2 (Räpina valla pindalast 3,59 %). Võuküla külas elab valla registri andmetel 72 inimest (01.01.2013 seisuga). Aastaringselt on kasutuses 21 majapidamist (2006.a. seisuga). Ühe km2 kohta elab külas 8,18 inimest- 59% küla elanikest on mehed ja 41% naised.