Post Jobs

Võiardi küla

Võiardi küla asub Põlva maakonnas, Räpina vallas. Võiardi küla suuruseks on 7,92 km2 (Räpina valla pindalast 2,98 %). Võiardi külas elab valla registri andmetel 27 inimest (01.01.2013 seisuga). Aastaringselt on kasutuses 14 majapidamist (2006.a. seisuga). Ühe km2 kohta elab külas 3,79 inimest- mehi ja naisi on külas võrdselt.

Alamlehed