Post Jobs

Tsirksi küla

Tsirksi, aga ka Zirksi küla asub Põlva maakonnas, Räpina vallas. Tsirksi küla suuruseks on 3,35 km2 (Räpina valla pindalast 1,26 %). Tsirksi külas elab valla registri andmetel 17 inimest (01.01.2013 seisuga). Aastaringselt on kasutuses 6 majapidamist (2006.a. seisuga). Tsirksi küla on oma pindalalt ning ka rahvaarvult Räpina valla väikseim küla. Ühe km2 kohta elab külas 5,67 inimest- 63% küla elanikest on mehed ja 37% naised.

Alamlehed