Post Jobs

Tooste küla

Tooste küla asub Põlva maakonnas, Räpina vallas. Tooste küla suuruseks on 12,57 km2 (Räpina valla pindalast 4,73 %). Tooste külas elab valla registri andmetel 82 inimest (01.01.2013 seisuga). Aastaringselt on kasutuses 33 majapidamist (2006.a. seisuga). Ühe km2 kohta elab külas 6,21 inimest- 51% küla elanikest on mehed ja 49% naised.

Alamlehed