Post Jobs

Sillapää küla

Sillapää küla asub Põlva maakonnas, Räpina vallas. Sillapää küla suuruseks on 4,62 km2 (Räpina valla pindalast 1,74 %). Sillapää külas elab valla registri andmetel 125 inimest (01.01.2017 seisuga). Aastaringselt on kasutuses 47 majapidamist . Ühe km2 kohta elab külas 33,33 inimest- 49% küla elanikest on mehed ja 51% naised.

Alamlehed