Post Jobs

Saareküla

Saareküla ehk Saarõkülä asub Põlva maakonnas, Räpina vallas. Saareküla küla on oma pindalalt kolmas küla Räpina vallas, mille suuruseks on 14,30 km2 (Räpina valla pindalast 5,38 %). Saarekülas elab valla registri andmetel 27 inimest (01.01.2013 seisuga). Aastaringselt on kasutuses 13 majapidamist (2006.a. seisuga). Ühe km2 kohta elab külas 2,17 inimest- 48% küla elanikest on mehed ja 52% naised.

Alamlehed