Post Jobs

Ristipalo küla

Ristipalo küla asub Põlva maakonnas, Räpina vallas. Ristipalo küla suuruseks on 6,02 km2 (Räpina valla pindalast 2,26 %). Ristipalo külas elab valla registri andmetel 230 inimest (01.01.2017 seisuga). Aastaringselt on kasutuses 27 majapidamist. Ühe km2 kohta elab külas 46,51 inimest- 49% küla elanikest on mehed ja 51% naised.