Post Jobs

Rahumäe küla

Rahumäe (tuntud ka kui Priitholmi) küla asub Põlva maakonnas, Räpina vallas. Rahumäe küla suuruseks on 11,50 km2 (Räpina valla pindalast 4,32 %). Rahumäe külas elab valla registri andmetel 94 inimest (01.01.2017 seisuga). Aastaringselt on kasutuses 26 majapidamist. Ühe km2 kohta elab külas 9,39 inimest- 45% küla elanikest on mehed ja 55% naised.

Alamlehed