Post Jobs

Pindi küla

Pindi küla asub Põlva maakonnas, Räpina vallas. Pindi küla suuruseks on 7,27 km2 (Räpina valla pindalast 2,73 %). Pindi külas elab valla registri andmetel 16 inimest (01.01.2013 seisuga). Aastaringselt on kasutuses 6 majapidamist (2006.a. seisuga). Ühe km2 kohta elab külas 2,75 inimest- 45% küla elanikest on mehed ja 55% naised.

Alamlehed