Post Jobs

Pääsna küla

Pääsna küla asub Põlva maakonnas, Räpina vallas. Pääsna küla suuruseks on 4,59 km2 (Räpina valla pindalast 1,73 %). Pääsna külas elab valla registri andmetel 26 inimest (01.01.2013 seisuga). Aastaringselt on kasutuses 12 majapidamist (2006.a. seisuga). Ühe km2 kohta elab külas 6,10 inimest- 64% küla elanikest on mehed ja 36% naised.

Kodukandipäev Leevakul

Sellel aastal tähistame Leevaku koolihariduse 150. aastapäeva. Täpselt nii palju aastaid on möödas Leevakul esimese õpilase koolipinki asumisest. Kuigi 2001. aastast alates ei ole Leevaku

Vaja tulla kokku sihte seadma!

Head Leevaku, Jaanikeste, Kassilaane, Saareküla, Toolamaa ja Võuküla elanikud! 2010. aastal koostasid eelpoolt toodud külad ühiselt Leevaku kandi külade arengukava aastateks 2011-2020. Toona sai igas