Post Jobs

Nulga küla

Nulga küla asub Põlva maakonnas, Räpina vallas. Nulga küla suuruseks on 10,16 km2 (Räpina valla pindalast 3,82 %). Nulga külas elab valla registri andmetel 69 inimest (01.01.2013 seisuga). Aastaringselt on kasutuses 27 majapidamist (2006.a. seisuga). Ühe km2 kohta elab külas 5,12 inimest- 35% küla elanikest on mehed ja 65% naised.

Alamlehed