Post Jobs

Naha küla üldinfo

Kui Tartumaalt läbi Meeksi valla Räpina sõita, siis kohe peale Meeksi metsa on Räpina valla esimene küla, Naha küla. Naha küla on piiriküla, kunagi kuulunud ka Meeksi valla alla. Vasakul on Peipsi, linnulennult 4-5 km. Ikka Räpina poole sõites jääb paremale talude ja põllumaade taha Kalsa mets, vasakule jääb Variku mets. Keskküla kohal on põllud lükanud metsa päris kaugele, eriti Peipsi suunal.
Pärimuste järgi oli selles külas veel 70 aastat tagasi 100 suitsu, täna on külas 100 inimest.
Naha küla on üks isemoodi küla, otsadega küla. Meeksi poolt tulles on Kalsa ots, siis Mõisa ots, siis Keskküla ja kunagine Popsteots ning lõpuks vasakul maantee ja järveäärse metsa vahel Krimmi ots.
Naha küla võib pidada ettevõtlikuks külaks: külas tegeleb ettevõtlusega mitmeid talusid, küla põllud on haritud, kasutajateks nii oma kui naaberkülade talunikud.
Naha küla jaoks on märgilise tähendusega olnud koolimaja, viimati Naha Algkool. Naha küla taluperemeeste poolt (valminud 1938.a.) ehitatud koolimaja on küla keskel vasakul pool mantee ääres. Koolimajas toimetab praegu Naha Küla Selts.

Tuntumatest Naha külaga seotud isikutest võib nimetada 1890. a. sündinud raamatukoguteadlast ja bibliograafi Friedrich Puksoo’d.