Post Jobs

Naha küla

Naha küla asub Põlva maakonnas, Räpina vallas. Naha küla suuruseks on 12,00 km2 (Räpina valla pindalast 4,51 %). Naha külas elab valla registri andmetel 112 inimest (01.01.2017 seisuga). Aastaringselt on kasutuses 42 majapidamist. Ühe km2 kohta elab külas 8,42 inimest- 47% küla elanikest on mehed ja 53% naised.