Post Jobs

Mägiotsa küla

Mägiotsa küla asub Põlva maakonnas, Räpina vallas. Mägiotsa küla suuruseks on 21,27 km2 , jäädes pindalalt alla vaid Kõnnu külale (Räpina valla pindalast 8,00 %). Mägiotsa külas elab valla registri andmetel 54 inimest (01.01.2013 seisuga). Aastaringselt on kasutuses 24 majapidamist (2006.a. seisuga). Ühe km2 kohta elab külas 2,96 inimest- 52% küla elanikest on mehed ja 48% naised.

Alamlehed