Post Jobs

Linte küla üldinfo

Linte külla on 2010. aasta seisuga sisse kirjutatud 286 elanikku, neist 133 naist ja 153 meest. Siinjuures on Linte küla all silmas peetud ka kunagist Tammistu küla, mida ametlikult enam ei ole, kuid rahvas ei ole seda nimetust unustanud. Kui minnakse vana töökoja juurde, siis öeldakse ikka, et minnakse Tammistole.

Lintest on pärit ka sellised nimekamad inimesed nagu pikaaegne koolmeister, aednik, mesinik ja lisaks ka vanade raamatute koguja Hindrek Heering (1885–1973), tuntud koorijuht Paul Krigul (1910–1980). Täna Eesti mastaabis nimekaimana võib esile tõsta poliitiku Margus Leivo. Linte külas on kolm suuremat tööandjat: OÜ Varola, OÜ BellusFurniture ja Pekero OÜ, lisaks veel hulga talunikke. Lintes asub kauplus, kust kohalikud igapäevaeluks vajalikku osta saavad, kuid suuremate sisseostude tarbeks tuleb siiski Räpinasse sõita või kaugemalegi.

Külaelanike harimise ja meele lahutamise ülesandeid täidab Linte Raamatukogu-Külakeskus, mille uus hoone valmis 2008. aastal. Seal saab lugeda ja saab internetis käia. Lisaks püütakse iga kuu vähemasti ühel korral organiseerida ka mõni kultuuriüritus, olgu selleks siis teater,kontsert või kohtumine mõne kuulsa kirjanikuga. Üritustes osavõtt on suhteliselt kasin. Tavaliselt üritused suudavad kodudest välja meelitada 30–50 inimest, kuid on olnud ka väga populaarseid üritusi, kus osales üle saja inimese.

Linte külaelanikud asutasid külaelu edendamiseks 2006. aastal mittetulundusühingu Lisje, mis on kirjutanud projekte ja edukalt taotlenud raha nii mõnegi unistuseelluviimiseks. MTÜ Lisje projekti toel alustas külakeskuses toimetamist äärmiselt tubli ja aktiivne käsitööring, kus kohalikud saavad koos käsitööd tegemas ja õppimas käia. Vahest on kutsutud ka õpetajaid kaugemalt, et uusi nippe õppida. Osalejate ring on enamasti sama, kes on harjunud käima need käivad ja uusi nägusid käsitööringi meelitada ei ole suudetud. Ikka öeldakse, et mis ma sinna tulen, et ma isegi oskan või vastupidi, et ei oska.

Et noortel oleks nn mõistliku ajaveetmise võimalusi ka talvel sisetingimustes, soetati noorte ettepanekul ja kohaliku omaalgatuse programmi toel koroona- ja lauatennise vahendid, mis nüüdseks on üpris tihti kasutuses. Külakeskuses on nurgake ka noortele jõumeestele, kes soovivad musklit kasvatada. Neid aga ei pidanud külas palju olema, kes seda võimalust kasutamas käivad.

Kindlasti soovivad lintelased uhkusega ära märkida, et Linte küla aktiivi algatusena sai 2007. aastal alguse Räpina valla külade päeva tähistamise traditsioon, mis on näidanud elujõulisust – tänavuse ehk juba neljanda Räpina valla külade päeva korraldas Kassilaane küla Ruusa külaplatsil.

Seega võib öelda, et Linte külas on loodud erinevaid võimalusi kultuurielus osalemiseks ja selle nautimiseks. Jääb vaid üle kuulutustel silma peal hoida, et järgmist kultuurisündmust maha ei magaks.