Leevaku külaliikumine

Leevakul on külaliikumise ja kohliku elu edendamise eest seisnud hea Leevaku Küla Seltsing ja MTÜ Leevakk.

Leevaku Küla Seltsing asutati 9. augustil 2001. aastal. Asutamiskoosolekul osales 21 inimest. Moodustati 6-liikmeline küla seltsingu juhatus ja valiti külavanemaks Vello Kasearu. Hetkel kuuluvad seltsingu juhatusse: Tiina Bergmann, Karin Otsus, Karmen Pedosk, Elve Nestra, Miia Kasearu, Toomas Pedosk.

Märtsikuus 2009. aastal otsustasid seltsingu liikmed asutada mittetulundusühingu, mille nimeks sai Leevakk. MTÜ Leevakk eesmärgiks on kohaliku elu edendamine ja elukeskkonna arendamine, juhatusse kuuluvad: Kairi Kasearu, Karin Otsus, Riho Naruski, Tiina Bergmann, Kaie Kruus, Henn Järv ja Aigar Konsap. MTÜ Leevakk on tänu Piiriveere Liidri toetusele viinud ellu või osalenud neljas projektis (puhkeala arendamine, Leevaku bänd, õppereis ja koostöö Räpina Spordiklubiga suusaradade arendamiseks).

Leevaku kandi arengukava