Leevaku küla üldinfo

Leevaku küla paikneb Räpina valla lääne osas piirnedes Mooste vallaga. Leevaku küla keskasula jääb kauni Võhandu jõe kaldale kahe riigimaantee Põlva-Leevaku-Räpina ja Tartu – Räpina maantee ristteele. Küla suuruseks on 12,30 km2 (Räpina valla pindalast 4,62 %). Leevaku külas elab aastaringselt 160 inimest, suviti ja nädalavahetustel täieneb elanike arv vanematekodu külastavate noorte täiskasvanute näol.

Kuna Leevaku küla läbib kaks suuremat riigi tugimaanteed siis Leevakul on hea bussiühendus maakonnakeskuse Põlvaga , lähima suurema linna Tartuga ja pealinna Tallinnaga. Bussiajad www.peatus.ee

Leevaku küla jääb Räpinast 8 km, Põlvast 22 km ja Tartust 54 km kaugusele.

Leevaku külas on järgnevad teenuseid pakkuvad asutused: Leevaku Raamatukogu (avalik internetipunkt), Põlva Tarbijate Ühistule kuuluv Leevaku kauplus, kust saab osta toiduaineid ja esmatarbekaupa. Kaupluse lahtioleku aegade kohta leiad infot www.pty.ee

Leevaku külas on oma külakeskus, mille tegevust veab Leevaku küla seltsing ja MTÜ Leevakk. Külakeskus asub koos raamatukoguga endise Leevaku algkooli majas.