Leevaku band

Kontaktinfo

Miia Kasearu 506 3276 miia@rapina.ee
Riho Narusk 53540203

Koosseis

Miia Kasearu -akordion
Kristi Talvik -klahvpillid
Riho Naruski -vokaal, kitarr
Are Mälberg -vokaal, kitarr

Tutvustus

MTÜ Leevakk on Piiriveere Liidri toetusel viinud ellu või osalenud neljas projektis  puhkeala arendamine, Leevaku bändi käimalükkamise, õppereisi ja koostöö Räpina Spordiklubiga suusaradade arendamiseks.
2011 - 27. augustil tähistas Leevaku küla seltsing oma 10. tegutsemisaastat. Seltsing sündis, kui Mati Kirotar kutsus 2001. aasta augustikuu alguses Leevakul kokku küla koosoleku ja tutvustas ideed, et kohaliku elu edendamiseks on vaja luua seltsing ja valida külavanem ning kokku kutsuda ka Leevakul oma ansambel. Juba sellel koosolekul valiti seltsingu juhatus ja külavanem. Edasised kümme aastat on olnud neil kõigil ning ka Leevaku Bändil täis tegutsemist, ellu on viidud mitmeid projekte. Nimelt Piiriveere Liidri toetusel on külal nüüd olemas oma helitehnika ja pillide komplekt. Leevaku küla bänd koosseisus: Riho, Are, Miia ja Kristi võlusidki uutest pillidest välja hea tantsumuusika ja seega on kõigil võimalus Leevaku bandi saatel jalga keerutada.