Ettevõtlus

Leevaku küla ettevõtlus

AS Matrix Puit
Kontakt Leevaku küla 64428 Räpina vald matrix@matrixpuit.ee 7979252
juhataja Urmas Mälberg tel 5116120,
tootmisjuht Margus Zupsmann tel 5145435

Tegevusala metsavarumine, saematerjali (okas –kui ka lehtpuusaematerjali) tootmine, hööveldamine ja kuivataminetel
Ümarpalgist saunade, suvilate, aiamööblite, paviljonide valmistamine
Kaubaaluste ja pakendatud kaminapuude tootmine
AS Matrix Puit veebileht www.matrixpuit.ee

Halika Õunatalu OÜ
Kontakt Saareküla küla 64419 Räpina vald halika@halika.ee
Kalmer Kasvand 5133351, Ille Kasvand 5178383

Halika õunatalu- hea eesti õunakodu
Talus kasvatatakse säilitusaineteta, mürgitamata, üleväetamata õunu
Halika Õunatalust loe edasi www.halika.ee

Kopra puhkemaja
Asukoht Jaanikeste küla Räpina vald
Kontakt Riho Naruski 53540203, 7961609 kopra@koprapuhkemaja.ee
Kopra puhkemaja asub Võhandu jõe kaldal Leevaku küla külje all Jaanikeste külas
Hea koht peopidamiseks kui ka vaikseks puhkamiseks
Kopra puhkemajast loe edasi www.kopra.koprapuhkemaja.eu