Post Jobs

Köstrimäe küla ajaloost

Köstri maja Köstrimäel Joh. Raudsepp oli Räpina koguduse köster aastatel 1878-1931
Köstri maja Köstrimäel Joh. Raudsepp oli Räpina koguduse köster aastatel 1878-1931

Köstrimäe kui paiga nimetus on otseselt seotud köstri elupaigaga.
Selle kohta loeme 1885 a. Olevikust:

“Kaks wersta kirikust on köstre maja, kelle maa pääl 1878. aastal ehitatud kihelkonna koolimaja seisab. Ta on küll suur aga nagu kõik Räpina kihelkonna ehitused, ilma ühegi plaanita, halwaste ehitatud hoone. Köstre maja piiriga puutub Maarja mõisa, üks väikene mõisa õigustega maa tükikene, mida Löwenwolde pärijad oma isa mõrtsuka kinnivõtjale kinkisiwad. Selle mõisakese krundil on wanad kalmud.”

Köstrimäel on senini säilinud vana koolimaja varemed.

Kooli kohta väidab A. Grenzstein 1885. aastal:

“Räpina kihelkonna noorsoo kallal töötavad praegu 20 – ehk kui meie Taga-Peipsilased ka nende sekka arwame – 21 Lutheri usu kooli. Nendest on 19 algusõpetuse andjat või külakooli ja kaks kihelkonnakooli, millest üks Räpina poegade ja tõine tütarlaste tarwis on. Poisslaste kihelkonnakoolis töötawad praegu kolm kooliõpetajat ja siiski ei taha ega taha õppijate arv suurduda, sest mullu käisid seal ainult 30 poisikest koolis.”

Rpina kihelkonnakoolimaja Kstrimel-180x113
Räpina kihelkonnakoolimaja Köstrimäel

Kõnealune poisslaste kool Köstrimäel olnud Räpina kihelkonnakool.