Post Jobs

Kõnnu küla

Kõnnu küla asub Põlva maakonnas, Räpina vallas. Kõnnu küla on pindalalt Räpina valla suurim küla, tema suuruseks on 25,31 km2 (Räpina valla pindalast 9,52 %). Külas elab valla registri andmetel 48 inimest (01.01.2013 seisuga). Aastaringselt on kasutuses 17 majapidamist (2006.a. seisuga). Ühe km2 kohta elab külas 2,02 inimest- 47% küla elanikest on mehed ja 53% naised.