Post Jobs

Jaanikeste küla ajaloost

Praeguse Jaanikeste küla esialgne nimi oli Rõsna. Küla oli olemas ilmselt juba 1558. a, esmakordselt mainitud 1582.a, mil külas oli 4 talu ja üks veski. 1584 – 6 talu, 1586 – 7 talu, 1592 – 5 talu, 1601 – 14 talu, 4 vabadikku, 1627 – 6 talu, 1630 – 5 talu, 1638 – 8 talu, 1688 – 12 talu, 18 perekonda.
Rõsna kuulus piiskopiajal Brinkenhofi alla, alates 1582.a Rappina alla, 1601/1602 (Rootsi võimu ajal) anti Magnus Brinck´ile (1601 „oma pärija”), seejärel jälle Räpina alla. 1873. a uuestiasustatud Friedholmi küla alla.
Hilisemad külanimed Jaanikeste, Orava (Orava-Rõsna) ja Punni on tuntud 17. saj talunimedena.
1681/1684. a kaardi järgi on Jaanikeste ridaküla põldude serval, koosneb paljudest talukohtadest.

„Räpina kihelkonna ajaloost”, tõlge Oleg Roslawlew. Originaal Poola Riiklikus Arhiivis Varssavis.