Post Jobs

Leevaku külakeskuses külakoosolek

Kolmapäeval 11.juunil algusega kell 18.00 Leevaku külakeskuses külakoosolek.

Päevakavas :
1. MTÜ Leevakk 2013 aasta majandusaastaaruande kinnitamine
2. MTÜ Leevakk juhatuse valimine
3. Valla küladepäeva läbiviimine
4. Küsimused, mis vajaksid vastamist ja lahendust

Kindlasti MTÜ Leevakk liikmetel koosolekul osaleda

Autorist

Räpina valla külade veebilehe toimetaja