Esimene uue perioodi LEADER projektitoetus tuleb Piiriveere Liideri piirkonda

Raivo Janesmagi facebooki leheltPRIA alustas 2016. aasta märtsis Eesti maaelu arengukava 2014-2020 LEADER projektitoetuse avalduste vastuvõttu. Paarkümmend toetuse saajat
on tegevustega alustanud ja selle kohta ka juba maksetaotluse PRIAsse esitanud. Esimene uue perioodi LEADER toetuse saaja, kellele toetuse
väljamaksmise otsus kinnitati, on kunst- ja tarbesepiseid valmistav Seto sepp Raivo Jänesmägi Piiriveere Liideri tegevuspiirkonnast. Toetus läheb
löökvasara soetamiseks, toetuse summa veidi üle 2000 euro.

Käesolevalt on Piiriveere Liider välja kuulutanud 2016. a. II  taotlusvooru, mis on avatud 1. november – 15. november 2016. a.
Taotlusvooru projektitoetuste eelarve on ligi 530 tuhat eurot. Toetust on võimalik taotleda kolmest meetmest: elukeskkonna arendamine,
ettevõtluse arendamine ning koostöö ja ühistegevuse arendamine. Taotlejatele on toimumas veel kaks infopäeva – 12. oktoobril kell 16.00
Misso Rahvamajas ja 13. oktoobril kell 16.00 Mikitamäe vallamajas.

Piiriveere Liider on 2017. a. LEADER programmi projektitoetusteks
planeerinud ligi 700 tuhat eurot. Kavas on läbi viia kaks taotlusvooru –
märtsis ja oktoobris. Perioodil 2015-2020 on Piiriveere Liideri kogueelarve LEADER meetme
rakendamisel 2,75 miljonit eurot, millest vähemalt 2,2 miljonit
kasutatakse projektitoetusteks. Piiriveere Liider jagab LEADER programmi toetust Eesti kagupiiri äärse
piirkonna elu arendamiseks. LEADER meetmest on võimalik toetust taotleda
Räpina, Mikitamäe, Orava, Värska, Meremäe, ja Misso vallas tegutsevatel
omavalitsustel, ettevõtjatel ja mittetulundussektoril. Lisainfo:
www.piiriveere.ee

Helen Zupsmann
MTÜ Piiriveere Liider projektiassistent
+372 506 3956
helen@piiriveere.ee
www.piiriveere.ee